Καρδιολογικό Τμήμα


Ραντεβού


Προς διευκόλυνσή σας, μπορείτε να κλείνετε το ραντεβού σας τηλεφωνικά στο 27440 26400


Η Καρδία είναι ένας μυς που λειτουργεί σαν αντλία, προωθώντας το αίμα στους ιστούς και στα όργανα του ανθρώπινου σώματος.

Προτεραιότητα του πρότυπου κέντρου L- MEDICALείναι η πρόληψη και η αντιμετώπιση των καρδιολογικών παθήσεων. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος επιτρέπει την έγκαιρη ανίχνευση καρδιακών συμπτωμάτων, την άμεση αντιμετώπιση πιθανών νοσημάτων και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των εξεταζόμενων.

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

  • ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ
  • TRIPLEX ΚΑΡΔΙΑΣ
  • HOLTER ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
  • HOLTER ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ
  • ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
  • ΠΡΟΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
  • ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΝΟΣΟΣ
  • ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
  • ΠΛΗΡΗΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Copyright 2023 L-Medical Powered by Focus On Web